share

  1. Triệu Tử Long

    Share Cho Bánh ở sài gòn em này chưa có chủ !

    Thuý An Võ : đây là níc fb của em nó nhé ! em nó ngày trước có liên hệ với em mình nhưng do mất thời gian . Bánh nào chịu khó đầu tư ít time nhé ! SĐT . quên mất rồi :D chăn được hay không là do các Bạn Mình Chỉ share Thôi Nhé . không chịu bất cứ tránh nhiệm nào có thể xảy ra ! các Bạn Lưu ý ...
Top