phá trinh

  1. D

    Khoe ảnh phá trinh gấu 18 tuổi

    Ngồi chơi rỗi rãi ^^ cũng chẳng biết làm gì, thôi thì lên chỉa sẻ anh em câu chuyện lần đầu bóc tem gấu em. Khi mới quen gấu, em cũng hay giả ngu lắm, lúc mới quen em hay rủ gấu đi chơi xa. phải đi tới 3 lần, gấu em mới cho lột hết đồ. Rồi tới lần thứ 4 định mệnh, em mới kêu gấu em ngồi chồm hổm...
Top