nội qui diễn đàn

  1. Triệu Tử Long

    Thông Báo Nội Qui Úp Ảnh Tại Trung Tâm Giải Trí

    Xin Chào Tất cả Checker, Member and NCC ! Thay Mặt BQT Diễn Đàn thanhlau Mình Xin Phép Được Thông Báo Nội Qui Úp Ảnh Tại Box ! Nội Qui Như Sau : 1, Không Được Post Ảnh Của Hàng đã bị treo Bím ! 2, Không Được Post SĐT của Hàng Lên Ảnh Up Trên Bài Viết ! 3 , Không...
Top