gai goi thao nhi

  1. Alexander

    [ĐVN- 300k Thảo Nhi rất ngoan- chiều khách- đáng check

    Hà nội mấy hôm nay lại có những cơn mưa bất chợt, vừa mưa, vừa nắng cùng một lúc. Mỗi lần vừa vừa nắng như vậy lại nhớ đến câu hát đồng dao hồi nhỏ hay hát VỪA MƯA VỪA NẮNG Vừa mưa vừa nắng Trâu trắng đánh nhau Bà cau ra chữa Cháy nửa lông lìn Đàn ông ra xem Cháy xèo lông dái. Hà nội mùa này...
Top