HD AI MUỐN CHỊCH ĐIỂM DANH

Khu Vực
Sài Gòn
Âm-Dương thì phải song hành.
Thuyên mang mệnh Thủy, mệnh Hỏa là anh.
Nước cần có lửa mới sôi.
Còn anh bốc lửa, Thuyên tưới nước ngay.
Nói nói ví vui vậy thôi.
Ý anh đang nói về chuyện chịch nhau.
Bím em ướt đẫm nước lồn
Cu anh cương cứng đâm vào rút ra.
Âm Dương dính lẹo vào nhau
Bím em không thể thiếu thằng nhỏ anh.
Mình chịch nhau sáng đến chiều
Năm này năm khác suốt đời nhe em.
Bím em ngày càng mặn mà
Nhưng anh không chán vì sợ mất em.
Anh nào có chê Thuyên nè
Anh mà dở chứng thằng khác bụp ngay.
Mất em biết lấy gì ăn,
Cu cò khô héo màng nhện dầy cui.
Thuyên ơi nhớ lấy câu này.

Ăn lồn em suốt cuộc đời này nha ❤.
9861249dd13e62d36fb2ef40ef7b963f.jpg
97c4f243193299df770c6748badcdda5.jpg
58c8e8d381a303aff9c9d7d7e8cf2d70.jpg
6f4af2872f02331da007f4d0cf0c7609.jpg
8401e48c8ca569dc70aae88a29eb2121.jpg
a4d21eabf2aabe804fd9e9e61ca4e0d8.jpg
7a549cdbd055a9d2e0acd697d94b484f.jpg
de1dc2fe7bace8166d0c64bcf29b1b5c.jpg
 
Top